SKONTO CROSS TIMBER SYSTEMS

Cross Timber Systems använder korslimmad träteknik för att förse privatbostäder, bostadshus och offentliga byggnader med konstruktioner av högsta kvalitet. Tekniken påskyndar byggandet avsevärt, säkrar bättre värmeisolering och beständighet och underlättar logistiken, dessutom är den miljövänlig. Cross Timer Systems har respekt för naturen och dess värden – all utrustning och teknik som används är miljövänliga.
Företaget har erfarenhet av projektutveckling, tillverkning och konstruktion av bostadshus, offentliga byggnader och privatbostäder i Storbritannien, Schweiz, Nederländerna och Skandinavien. Dessutom tillverkar Cross Timber Systems korslimmade träpaneler för golv, väggar och tak, liksom olika bärande konstruktioner.