Uzturēšana

Pēc visu darbu pabeigšanas mēs uzņemamies atbildību par mūsu veiktā darba kvalitāti.
Nepieciešamības gadījumā nekavējoties atrisinām visus ar garantijas pakalpojumiem saistītos jautājumus. Un, ja rodas jaunas vajadzības, mēs vienmēr esam gatavi realizēt mūsu klientu vēlmes.