ATPAKAĻ

KOĢENERĀCIJAS STACIJA

Projekta tips: Inženierbūves

Pasūtītājs: SIA Rīgas Enerģija

Ieguldījums: Ēkas jaunbūve, tehnoloģiskā aprīkojuma montāža, inženierkomunikāciju izbūve

Laiks: 2016–2017

Kompānijas: LEC

Valsts: Latvija

Projekta apraksts

LEC veic biokurināmās koģenerācijas stacijas būvniecību ar elektrisko jaudu 4,4 MWe un siltuma jaudu 20 MWth. Uzņēmuma pārziņā ir pilns darbu spektrs: ēkas būvniecība, kas norit paralēli projektēšanas darbiem, tehnoloģiskā aprīkojuma, tostarp, tvaika katla montāžas darbi, siltumtrases, spēka kabeļu u.c. inženierkomunikāciju izbūve, koģenerācijas stacijas palaišana un nodošana ekspluatācijā.
Projekts tiek realizēts Vestienas ielā, Rīgā, līdz ar to darba procesā jāpārvar šķēršļi, kas saistīti ar ierobežoto teritoriju un esošo apbūvi un inženiertīklu izvietojumu.
Koģenerācijas stacijā tiek uzstādīts Dānijas kompānijā Justsen Energiteknik izgatavots 24 MWth jaudas katls ar lietderības koeficientu 88,11 %, kurā, sadegot koksnes atliekām, notiks ūdens iztvaikošana. Saražotais tvaiks tiks padots Rumānijas kompānijā General Turbo izgatavotai tvaika turbīnai, kura darbinās elektroģeneratoru, tā ražojot elektroenerģiju.
Minētais nozīmē, ka LEC jānodrošina gan efektīva informācijas apmaiņa starp visām projektā iesaistītajām pusēm, gan jāatrisina virkne tehnisku jautājumu — jāorganizē lielgabarīta un smagsvaru piegādes un iekārtu montāžu, izmantojot augstas celtspējas autoceltņus. Pasūtītājs ir apmierināts ar LEC darbu veikšanas tempu, kvalitāti un darba kultūru.aunā biokurināmā koģenerācija stacija plānota kā alternatīva siltumenerģijas un elektroenerģijas ražotne Rīgā, kas ļaus samazināt izmešu daudzumu, efektīvāk izmantot kurināmo, panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas, samazināt siltuma zudumus un vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā veicināt reģionālo attīstību.

ATPAKAĻ