Latvijas Energoceltnieks

Latvijas Energoceltnieks är ett av Baltikums ledande byggföretag inom el- och kommunikationssektorn. Företaget erbjuder ett komplett utbud av ingenjörstekniska tjänster från koncept till implementering och underhåll. LEC har erfarenhet av elenergi- och kommunikationsprojekt i Tyskland, Ryssland, Kenya, Georgien, Malta, Kazachstan, Kroatien och andra länder, liksom många storskaliga infrastrukturprojekt i Lettland.
Företaget bygger hög- och mellanspänningskonstruktioner, renoverar, underhåller och installerar vattenkraftverk. LEC monterar kabel- och luftledningar, designar transformatorstationer och levererar konstruktioner för värmekraftverk och eldningsanläggningar. Latvijas Energoceltnieks har stor erfarenhet av montering av fixerade och mobila nätverk liksom av järnvägsprojekt och andra ingenjörstekniska projekt.