Företagets stödpolitik

Företaget "Skonto Group" är ett ledande bygg- och tillverkningsföretaget i Lettland. Vi är stolta över våra slutförda projekt – offentliga byggnader, bostadshus och infrastrukturbyggande runt om i hela världen. Företaget sysselsätter mer än två tusen branschpersoner.

Företaget "Skonto Group" har definierat två prioriterade riktningar för investeringar i Lettland. Den första huvudprioriteten är att stödja aktiviteter och evenemang relaterade till utbildning av framtida specialister inom byggbranschen. Företaget stöder också professionell sport av statlig betydelse, som inte bara bär Lettlands namn i världen utan också främjar en aktiv livsstil bland den lettiska befolkningen och uppmuntrar att sätta högre mål.

Stödprinciperna är utformade för att stödja projekt och initiativ av allmänt intresse, vilket säkerställer en öppen, rättvis och målinriktad strategi och tillvägagångssätt.

Projektansökningsformulär