Logistik

Skonto Group arbetar internationellt. Vi tillverkar byggmaterial och genomför storskaliga projekt. Men vi skulle inte kunna vara lika framgångsrika utan möjligheten att transportera byggmaterialet som vi tillverkat och utan kunskap om hur man styr komplicerade logistikoperationer. För att uppfylla våra kunders behov transporterar vi till havs, på land och i luften. Sedan företagets första verksamhetsdagar har vi levererat material till byggplatser och det gör vi på ett kunnigt sätt.