VÅR BERÄTTELSE

HELTÄCKANDE LÖSNINGAR
Skonto Group levererar helhetslösningar inom byggbranschen. Lyxbostäder, sjukhus eller stora infrastrukturprojekt – vi tillhandahåller tjänster och produktion av högsta kvalitet, från projektutveckling till genomförande och garantiservice.

OMFATTNING
Vi är ett bolag baserat i Lettland och bestående av fem företag; vart och ett av dem är en ledare inom sitt verksamhetsområde. Vår framgång baseras på 30 års arbete som lett till otaliga utmärkt genomförda projekt. Under dessa år har vi samlat omfattande erfarenhet genom att slutföra tusentals projekt i fler än 20 länder världen över. Skonto Groups omsättning överstiger 165 miljoner euro per år.

ERFARENHET
Vi har lyckats överföra byggnadsentreprenörerna Skonto Plan, Skonto Prefab och LEC:s samlade erfarenhet till resten av gruppens företag. Det gör att vi har en perfekt förståelse för projektutvecklarens och byggentreprenörens behov, och kan säkerställa en servicenivå som klart överstiger underleverantörens förväntningar.

MÄNNISKOR
Vår huvudtillgång är vår personal. Gruppen har fler än 1 500 anställda, av vilka fler än 200 är ingenjörer och ca 700 är byggarbetare. Alla våra anställda är högkvalificerade och certifierade enligt de högsta europeiska standarderna och erhåller också en rättvis ersättning för sitt arbete.

SÄKERHET
Arbetarskydd är en av våra huvudsakliga prioriteringar, både på våra fabriker som på byggarbetsplatserna. Den högkvalificerade personalen på vår säkerhets- och kvalitetsavdelning överses av erfarna skyddsombud. Hälso-, miljö- och säkerhetsbestämmelser har införts vid alla Skonto Groups företag, inte bara ”på papper”. För oss är de en del av vardagsrutinen. Skonto Groups företag är certifierade och motsvarar helt de internationella standarderna ISO 9001, OHSAS 18001 och ISO 14001.

SENASTE TEKNIKEN
Skonto Group började tidigt att arbeta med den nyaste tekniken inom byggsektorn, alltid med målet att ligga bra till i konkurrensen. Tack vare denna proaktiva strategi har vi upplevt en snabb tillväxt och lagt en stabil grund för ytterligare tillväxt framöver. Vi är också stolta över att alla våra företag till fullo utnyttjar de fördelar som Byggnadsinformationsmodellering (BIM) erbjuder.

LÅNGSIKTIGT TÄNKANDE
Långsiktigt affärstänkande är Skonto Groups hörnsten. Under årens gång har vi arbetat tillsammans med flera av världens ledande projektutvecklare och entreprenörer: Berkely Homes, Barratt London, Skanska, SSM Bygg & FASTIGHETS AB, Oslo Tre och fler. Våra kunder har satt stort värde på vår servicekvalitet och uppmärksamheten som vi ägnar åt detaljer, liksom vår respekt för tidsfrister. Detta har bidragit till etablering av långvariga affärsrelationer.

ÖVERTYGELSE
Allt det ovannämnda gör oss fullständigt övertygade om vår förmåga att uppfylla våra ambitioner och tillfredsställa även de mest krävande kunder runtom i världen. Vi är en skicklig och pålitlig samarbetspartner som klarar att genomföra alla typer av projekt var som helst i världen.