ATPAKAĻ

YTTERBY APAKŠSTACIJA

Pasūtītājs: ABB Oy, ABB Power Systems

Ieguldījums: Maiņsprieguma un līdzsprieguma elektroiekārtu un sekundāro kabeļu montāža

Laiks: 2015

Kompānijas: LEC

Valsts: Somija

Projekta apraksts

Līdzsprieguma, maiņsprieguma pārveides stacija tika izbūvēta, lai ar zemūdens kabeli savienotu Ālandu salas ar Somiju un paaugstinātu elektroapgādes stabilitāti. Jaunizbūvētā stacija ļāva arī slēgt jau novecojušo termoelektrocentrāli. Projekta ietvaros LEC veica augstsprieguma iekārtu, primāro savienojumu, releju aizsardzības un automātikas sistēmas, kā arī pārveidotāja dzesēšanas sistēmas montāžu un izbūvēja kontrolkabeļu un spēka tīklu.
Latvijā nav šādas stacijas, kas pārveido 80 kV līdzspriegumu uz 110 kV maiņspriegumu, tāpēc šis projekts LEC darbiniekiem ļāva iegūt jaunu, vērtīgu iekārtu montāžas pieredzi un vēlreiz apliecināt savu profesionalitāti — arī no pasūtītāja tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par montāžas kvalitāti.

ATPAKAĻ