TILLBAKA

YTTERBY TRANSFORMATOR-STATION

Projekttyp: Ingenjörskonstruktion

Beställare: ABB Oy, ABB Power Systems

Investering: Montering av elutrustning och sekundärkablar för växel- och likströmsspänning

Tidsperiod: 2015

Företag: LEC

Land: Finland

 

 

Projektbeskrivning

En transformatorstation för lik- och växelströmsspänning ska byggas ut så att undervattenskablar kan förbinda Åland med Finland och därigenom höja stabiliteten av eltrillförseln. En nybyggd station skulle innebära att man även kunde stänga ner termoelektrocentralen, som blivit för gammal. Inom ramen för projektet gjorde LEC högspänningsutrustningen, den första preliminära anslutning, säkrade reläer samt automatiserade system liksom monterade och byggde ut transformatorns släckningssystem samt byggde ut kontrollkabel- och kraftnätet.
I Lettland finns inga sådana stationer som kan överföra 80 kV likströmsspänning till 100 kV växelstlrömsspänning, varför LEC arbetare i det här projektet kunde skaffa sig ny, värdefull erfarenhet vid monteringen av utrustningen och än en gång få möjlighet att visa sin professionalitet.
Även fråm beställaren fick man mycket positiva kommentarer rörande kvaliteten på monteringen.

TILLBAKA