TILLBAKA

QUADRATUREN Q4 & Q5

Projekttyp: Bostadshus

Beställare: “KEGESA UAB”

Investering: Produktion och leverans

Tidsperiod: 2018

Företag: “Skonto Prefab”, “Skonto Cross Timber Systems”

Land: Norge

Projektbeskrivning

"Quadraturen Q4 & Q5" är en 4-vånings bostadsbyggnad i Norge, där företaget "Skonto Prefab" levererade delar av CLT (tvärlimmat massivt trä) från företaget "Skonto Cross Timber Systems". Dessa delar användes för att producera modulära hus i Litauen, och husen blev därefter byggd i Norge. Projektkunden gav en positiv bedömning av företagets "Skonto Group" förmåga och lyhördhet att göra förändringar i ordern under projektet. Dessutom producerades ytterligare volymer inom de angivna tidsfristerna.

TILLBAKA