TILLBAKA

TOLLARE 3

Projekttyp: Bostadshus

Beställare: "Q-gruppen Bygg AB"

Utförda verk: Design, tillverkning, leverans och montering av konstruktioner av prefabricerad armerad betong och metall.

Tidsperiod: 2016-2018

Företag: "Skonto Prefab"

Land: Sverige

Projektbeskrivning

"VYN" är ett bostadshus i Nacka, som också är ett visitkort för det hela komplexet av bostadshus med namnet Tollare. Som en del av projektet tillhandahöll företaget "Skonto Prefab" design, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade armerade betong- och metallkonstruktioner. Vid planering av arbeten på plats måste företaget också hantera icke-standardiserade situationer, till exempel vid att utföra särskilt stora strukturer av täckande plattor i källaren. Framgångsrikt genomförande av projektet är ett annat bevis på företagets professionalism. Företaget "Skonto Prefab" fick positiv feedback från kunden om genomförandet av projektet.

TILLBAKA