TILLBAKA

BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS

Projekttyp: Industribyggnader

Beställare: SIA "Bukoteks"

Utförda verk: Design, tillverkning, leverans och montering av konstruktioner av prefabricerad armerat betong.

Tidsperiod: 2014-2015

Företag: "Skonto Prefab"

Land: Lettland

 

 

 

Projektbeskrivning

"Baltic Logistic Solutions" är ett logistikcenter i Kekava, vilket gör det möjligt att exportera ett brett utbud av produkter till de baltiska staterna. Som ett led i projektet tillhandahöll företaget "Skonto Prefab" design, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade armerade betongkonstruktioner. Under projektets genomförande måste företaget möta flera utmaningar. Till exempel, trots projektets stora omfång, måste sammansättningen av armerade betongelement utföras inom en relativt kort tidsperiod. Samtidigt var projektet utsatt för särskilt höga säkerhets-, miljö- och kvalitetskrav. Eftersom elementen för byggandet av logistikcentret levererades från Estland, Litauen och Lettland, var det viktigt att samordna leveransen av byggnadselement med hög noggrannhet för att inte hindra monteringsarbetet. Framgångsrikt genomförande av projektet har bidragit till fortsatt samarbete med andra outsourcade byggföretag i andra projekt.

TILLBAKA