TILLBAKA

HÄGERSTEIN, HUS2

Projekttyp: Byggnation av byggnad med fem våningar och underjordisk parkering, offentliga utrymmen och tekniska anläggningar.

Beställare: "Rosento Bygg & Material AB"

Utförda verk: Design och tillverkning av bärande konstruktioner av armerat betong och metall

Tidsperiod: 2017

Företag: "Skonto Prefab"

Land: Sverige 

Projektbeskrivning

Hägersten är ett bostadshusprojekt med fem våningar i Sverige. Inom projektet har företaget "Skonto Prefab" utfört byggnation av bärande konstruktioner av armerat betong och metall, inklusive beräkningar av husets byggstabilitet. Företaget tillverkade också prefabricerade armerade betongväggar, kolonner, balkar, kompletterande och massiva täckande plattor, metallbjälkar och spiraltrappor med Terrazzo-beläggningar. Företaget levererade även de tillverkade prefabricerade konstruktioner.

I projektet var företaget "Skonto Prefab" huvudentreprenör som klarade sina utmaningar på ett framgångsrikt sätt, detta inklusive med att bygga upp layout och utförande av våningarnas höjdskillnader, att snabbt reagera på designändringar såväl som allmänna genomförandet i enlighet med alla tidsfrister.

TILLBAKA