TILLBAKA

OPTISKT NÄT

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: Lettlands Mobiltelefon, Lettlands statliga Radio och TV center, Lettlands Järnväg, Latvenergo Telekommunikationer, Deutsche Telekom, DNS NET.Services, Buchholz Digital

Investering: Utbyggnad av det optiska nätet

Tidsperiod: 2000–2016

Företag: LEC

Land: Lettland, Tyskland

Projektbeskrivning

Med målet att utveckla ett fast infrastrukturkommunikationsnät och därigenom säkra överföring av data via bredband, har LEC under en tid av 16 år lyckats etablera en Turn–Key-projekt såväl i Lettland som i Tyskland. Utbyggnaden av bredbandets optiska glasfibernät är en mycket komplicerad juridisk som tekniskprocedur. Det är fråga om mycket dynamisk projekt med tanke på det omfattande konstruktionsarbetet som ska utföras på en förhållandevis kort tid.
De största utmaningarna vid uppförandet av det optiska nätet är valet av kablar, utarbetningen av projektet samt att komma överens med markägarna. Samtidigt har LEC med sin mångåriga erfarenhet alltid kunnat välja och vraka bland byggtekniker också i komplicerade situationer. Samamntaget har LEC bygg ut ett optiskt kabelnät av en längd på mer än 3 000 km på lettiskt territorium och det är inte för inte som Lettlands invånare kan stoltsera med ett av världens snabbaste internetuppkopplingar. Dessutom hade LEC en fantastisk möjlighet att i projekten i Tyskland lära sig de senaste teknikerna FFTX och FTTC vid konstruerande av nät.

 

TILLBAKA