TILLBAKA

MOBILT KOMMUNIKA-TIONSNÄT

Projekttyp: Infrastruktursobjekt

Beställare: Lettlands Mobiltelefon, TELE 2, Bite Latvija

Investering: Utbyggnad av mobilnätet

Tidsperiod: 1998–2016

Företag: LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

LEC har gjort ett stort bidrag till byggandet av ett mobilkommunikationsnät sedan den tid när mobilkommunikation fortfarande bara långsamt började introduceras i Lettland fram till våra dagar, när med en än mer utvecklad teknologi dessa kommit att utgöra en naturlig del av vars och ens liv. Under uppskattningsvis 20 år har LEC lyckats realisera en rad Turn–Key-projekt, inom ramen för vilka man utförde ett helt spektrum av byggarbeten. LEC hade också ansvar för en av de mest komplicerade uppgifterna, nämligen att sköta alla juridiska detaljer rörande rättigheter till fast egendom vid införskaffandet av basstationer. Under framtagande av de tekniska planerna för projektet organiserades diskussioner med allmänheten. Sammantaget från uppförandet av baskonstruktionerna till leverans och montering av kommunikationstornen, uppfördes mer än 350 kommunikationstorn. För att kunna inreda basstationerna och ansluta stationerna till nätet lät man bygga mer än 600 basstationer. Det mobila kommunikationsnätet karakteriserades av ständig dynamik, något som gjorde att LEC under åratal fick visa sin förmåga att hela tiden kunna lösa olika typer av situationer.

TILLBAKA