TILLBAKA

QUALITY HOTEL GLOBE

Projekttyp: Offentliga byggnder

Beställare: Arcona AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall

Tidsperiod: 2013–2014

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Quality Hotel Globe är ett modernt hotel i en del av Stockholm, som erbjuder nöjen, kultur- och sportarenor och hallar. Själva hotellet har 206 rum, ett nytt konferenscentrum, en stor foajé och andra lokaler, vars sammanlagda yta uppgår till ungefär 10 000 m2. Skonto Prefab hade ansvar för projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall. Inom projektet tillverkades ihpliga täckplattor, massiva täckplattor, kolonner, balkar, trappor, trappsteg, trappräcken och massiva väggar. 

TILLBAKA