TILLBAKA

KURZEMES BÅGE

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: AB Högspänningsnät

Investering: Rekonstruktion och montering av 110/330 kV-luftkablar

Tidsperiod: 2012–2014

Företag: LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

LEC genomförde en rekonstruktion av 110 kV-elförsörjninsgledning mellan Grobiņa–Ventspils, genom att förstärka den med 330 kV-ledning. I företagets ansvar ingick projektering av nya 110/330 kV-luftledningar, rekonstruktion av 0,4–20 kV-luftledningar, basutbyggnad av 110/330 kV-stöd, konstruktion av metallstöd, montering av luftledningar, utbyggnad av ledningar för åskskydd samt optiska markledningar, 110/330 kV temporär anslutning samt projektering och utbyggnad av anslutning.  Vid monteringen av de nya 110/330 kV-luftledningarna, demonteras befintliga 110 kV-luftledningar. Detta jätteprojekt var en utmaning för alla inblandade LEC-arbetare, som möjliggjorde att de fick stor erfarenhet av projektering, konstruering och utbyggnad av luftledningar. Sammantaget monterade LEC ledningar och kablar av en sammanlagd längd på 73 km 110 kV-luftledningar, 4.3 km 330 kV-luftledningar kablar för åskskydd på 55,4 km och optiska markledningar på 62,7 km. LEC medverkan i projektet gav dem möjlighet att använda sig av alla tillgängliga tekniker för att påskynda arbete och kvalitativt kunna uppnå de uppställda målen. 

TILLBAKA