TILLBAKA

KASHUIS

Projekttyp: Flera bostadshus

Beställare: "Gerald Lindner"

Utförda verk: Produktion och leverans

Tidsperiod: Juli 2015

Företag: "Skonto Cross Timber Systems"

Land: Nederländerna

Projektbeskrivning

Lägenhetshus "Kashuis" ligger i Amsterdam, huvudstaden i Nederländerna. Det är ett av de första projekten av företaget "Skonto Cross Timber Systems", för vilka företaget har levererat CLT eller industriellt producerade flerlagers massiva träpaneler. Projektet kännetecknas av att CLT-materialet i dess konstruktion används i samverkan med modern glasarkitektur. Även om detta var ett av de första projekten för företaget "Skonto Cross Timber Systems", gav projektkunden en hög bedömning om företaget och uttryckte sin beröm att företaget var mycket förstående och intresserad av projektets utförande. Projektet var av särskilt värde för företaget eftersom det medgav ackumulering av erfarenhet i produktionsprocessen.

TILLBAKA